Renovation

Renovation

www.kolding.dk/borger/affald-genbrug er et fælleskommunalt renovationsselskab, der står for fjernelse af områdets skrald.  Stativerne med poser eller affaldscontainerne skal altid anbringes tæt op til vejen, så skraldemanden har et fast underlag at færdes på. De levende hegn omkring sommerhuse må heller ikke besværliggøre tømningen.

Sommerhuse

Sommerhusejere har ikke pligt til at sortere affaldet i bioaffald og restaffald, men vi anbefaler alle at kompostere den grønne del af køkkenaffaldet. Det kan dog være vanskeligt at få komposteringsprocessen godt i gang, hvis man ikke jævnligt fylder grønt affald i beholderen.

Benyttes sommerhuset som helårsbolig, skal du dog være opmærksom på, at der gælder de samme regler som beskrevet under helårsboliger.

Affaldsbeholdere i sommerhusområder tømmes hver uge i sommerhalvåret (maj-okt.) og hveranden uge i vintermånederne.
For sommerhuse der bruges til udlejning anbefales det at man opstiller en stor beholder, da de små (pose modellen ) hurtig bliver fyldt, hvorefter lejerne stiller den ekstra affald ved siden af.
Dette skaber en del problemer da rævene i området ødelægger poserne og affaldet spredes i området.

Der er i området opstillet containere til forskellige typer affald.