Generalforsamling

Dagsorden

1.Valg af dirigent

2.Bestyrelsens beretning 2016

3.Godkendelse af regnskab for de 2 foreninger for 2016, samt fremlæggelse og godkendelse af
budgettet for foreningerne.

4.Fastlæggelse af kontingent for de 2 foreninger.

5.Indkomne forslag.

6.Valg af bestyrelse og 2 suppleanter:

7.Valg af revisor og revisorsuppleant

 

Her kan du downloade vores årsregnskaber, budgetter og referater

Kommer…………………………….